Lesaanbod

Gevarieerd lesaanbod op locatie en online


De Dutch School of Southern California heeft een gevarieerd lesaanbod voor peuters vanaf 2 jaar tot en met onderwijs voor volwassenen. Onze grootste groep leerlingen volgt Nederlands Taal en Cultuur Onderwijs (NTC). Dit onderwijs is voor kinderen vanaf 2 jaar tot en met 18 jaar oud.

Onze leerlingen worden ingedeeld in groepen die aansluiten bij hun kennis van de Nederlandse taal & cultuur en hun leeftijd. Zo hebben wij kinderen die thuis overwegend Nederlands spreken (moedertaalonderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs) en waarvoor het belangrijk is dat zij de Nederlandse taal zo goed mogelijk op peil houden. Maar de school onderwijst ook kinderen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken (vreemde taal onderwijs).

Daarnaast geven wij les aan volwassenen.

Ook bieden we Online lessen aan:

Bij genoeg animo kunnen deze lessen ook op de school plaatsvinden.