Waarom de Nederlandse school?

Verbondenheid en goede voorbereiding

Waarom de Nederlandse School? Voor een goede beheersing van de Nederlandse taal is het belangrijk dat kinderen veel en gevarieerd taalaanbod krijgen. Thuis Nederlands spreken is goed, maar niet altijd voldoende. Door het volgen van Nederlands taalonderwijs wordt de kennis van uw kind verder uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan het leren van spellingsregels en grammatica, maar ook aan denkstrategieën voor het lezen. Natuurlijk wordt er op school ook aandacht besteed aan cultuur. Zo leren leerlingen Nederland en België te bekijken vanuit een breder perspectief dan dat van het eigen gezin.

Leerlingen die Nederlandstalig onderwijs volgen op onze school zijn goed voorbereid op een eventuele terugkeer naar Nederland of België, omdat onze lesmethoden zorgen voor een goede aansluiting op het Nederlandse/Vlaamse schoolsysteem. Ook helpen wij om de culturele identiteit van uw kind(eren) te behouden. Door het Nederlandse onderwijs kunnen zij bovendien blijven communiceren met Nederlandstalige vrienden en familieleden in Nederland, België of elders.

Daarnaast kunnen zij bij deelname aan ons programma:

 • Makkelijker een nieuwe taal aanleren - Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen die hun moedertaal goed blijven beheersen makkelijker één of meerdere nieuwe talen kunnen leren.

 • Studeren of werken in Nederland - Als uw kinderen Nederlands onderwijs hebben gevolgd terwijl zij in de Verenigde Staten woonden, zullen zij de taal beter begrijpen en beheersen dan wanneer ze die alleen thuis zouden spreken. Hierdoor kunnen zij ervoor kiezen om in Nederland of België te studeren en/of te werken. Omdat de school Nederlandse lessen op verschillende niveaus aanbiedt, kan dat de leerlingen helpen om goed in te stromen in Nederland of België zonder noemenswaardige taalachterstand.

 • In aanmerking komen voor de Seal of Biliteracy - Onze school bereidt de leerlingen voor op het halen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) waarmee de leerlingen in aanmerking kunnen komen voor de Seal of Biliteracy in Californië alsmede in andere Amerikaanse staten. Met het Seal of Biliteracy kunnen studenten in aanmerking komen voor studiepunten als ze besluiten te gaan studeren in de Verenigde Staten.

 • Een veilige plek ervaren - Voor veel kinderen is de overstap naar een nieuw land en een nieuwe taal groot. Kinderen die naar de Nederlandse school gaan, ervaren dit als thuiskomen op een veilige plek. Hier kunnen zij alle indrukken en emoties verwerken in hun eigen taal en met leeftijdsgenoten.

 • Goede aansluiting bij terugkeer hebben - Er is altijd kans dat u op den duur terugkeert naar Nederland of België. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die in de Verenigde Staten hebben gewoond vaak een cultuurschok ervaren bij terugkomst naar Nederland of België. Maar wanneer jongeren de Nederlandse taal blijven spreken en op de hoogte zijn van de cultuur, wordt die overgang een stuk makkelijker.

Meerwaarde Nederlandstalig Onderwijs

 • Gekwalificeerde professionele Nederlandse en Belgische docenten met jarenlange ervaring.

 • Verschillende soorten onderwijs. Naast ons reguliere fysieke onderwijs op locatie op zaterdagochtend (Nederlands als moedertaal), hebben wij ook een Nederlandse taal- en cultuurprogramma voor kinderen die Nederlands leren als tweede taal.

 • Voor kinderen van 2 tot 18 jaar oud en voor volwassenen die Nederlands leren als tweede taal bieden wij een online lesprogramma aan (zowel privé- als groepslessen).

 • Wij worden ondersteund door de Nederlandse overheid en staan onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie.

 • Op onze school worden Cito-toetsen en methodegebonden toetsen afgenomen.

 • De school gebruikt de nieuwste lesmethoden met audiovisueel materiaal en onze lessen zijn interactief waardoor en op een leuke en snelle manier Nederlands geleerd wordt.

 • De school heeft op elke locatie een bibliotheek en ook een online bibliotheek.

 • Bij ons kunnen leerlingen (oudere leerlingen en volwassenen) zich voorbereiden op het CNaVT-examen.

 • Vaak organiseren wij momenten om samen te zijn op zaterdagochtend met koffie, culturele evenementen, potlucks en meer.