Organisatie

Al 20 jaar Nederlands Onderwijs in Californië


Het ontstaan

De basis voor de Dutch School of Southern California (DSSoCal) is gelegd door enkele medewerkers van het Consulaat-Generaal der Nederlanden in Los Angeles onder leiding van de toenmalige Consul J. Wever. De DSSoCal-in oprichting (destijds Dutch School LA genoemd) sloot zich aan bij de Stichting NOB (dat namens de overheid het Nederlands Onderwijs in het Buitenland behartigt) en met hulp en leiding van de Stichting NOB creëerden het bestuur en de leerkrachten binnen zes maanden een Nederlandse school! Later werd de naam gewijzigd naar Dutch School of Southern California omdat dat beter aansloot bij de regio die de school bedient.

De eerste school opende haar deuren in 2000, in Glendale, met zo'n 30 leerlingen. Het succes werkte aanstekelijk en inspireerde ouders en bestuur tot meer. De locatie in Orange County ging van start in maart van 2002. Het initiatief voor de locatie in San Diego werd genomen door het Consulaat-Generaal in Los Angeles samen met lokale ouders.

DSSoCal Structuur

DSSoCal is een non-profit organisatie en heeft 3 locaties verspreid over Zuid-Californië: North Hollywood, Orange County en San Diego. All locaties hebben dezelfde structuur en vallen onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Het ontwikkelen van het curriculum van onze school valt onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur.

Naast het fysieke onderwijs op de 3 locaties biedt de school nu ook hybride- en online onderwijs. Zo hebben we talloze leerlingen uit Arizona en een aantal uit Nevada, Utah en Tijuana. We hebben zelfs een leerling uit Amsterdam die over een poosje hier heen verhuisd. Er zijn geen grenzen meer en wereldwijd kunnen we ons fantastische online onderwijs aanbieden.

Onze missie

De missie van de DSSoCal is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig Nederlands* Taal- en Cultuuronderwijs aan leerlingen van alle leeftijden in de regio Zuid-Californië op locatie, en daarbuiten volledig online. Wij streven naar een uniform onderwijsprogramma in een positieve en stimulerende omgeving op een kwalitatieve en interactieve manier.

Onze school wil bijdragen aan het bevestigen en versterken van de Nederlandse, tweetalige en bi-culturele identiteit van de leerlingen, door aandacht te schenken aan de Nederlandse taal en cultuur en door het creëren van een Nederlandse gemeenschap in een anderstalige omgeving. We doen dit vanuit de filosofie dat alle culturen gelijkwaardig zijn en dat kennis van verschillende culturen en het eigen culturele erfgoed een verrijking betekent van de persoonlijkheid. Wij willen op deze manier bijdragen aan de ontwikkeling van respect voor anderen en voor zichzelf.

Bekijk hier onze introductie-video.

* Met Nederlands wordt tevens Vlaams bedoeld

Een paar keer per jaar sturen wij een eNieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van onze school.


Bent u geïnteresseerd in ons lesaanbod voor uw kind of voor uzelf, bel of e-mail ons.


Onze school is een non profit organisatie (501c3) en wordt gesponsord door donateurs en, sponsors. Kunt u ook doneren?