Aanmelding en lesgeld

Eenvoudige registratie en betaling voor onze lessen

Als u nieuw bent en u wilt uw kind(eren) of uzelf graag aanmelden voor Nederlandse lessen, neem dan graag contact op met Laura Ligthart:

Zodra wij contact met u hebben gehad en de juiste groep/les hebben bepaald, kunt u uzelf en/of uw kind(eren) aanmelden. Hieronder vindt u het lesgeld per categorie en de link naar ons online aanmeldingsformulier.

Lessen op de schoollocaties voor kinderen (NTC)

 • Dit is een jaarprogramma met 34 zaterdagen vanaf de 2e zaterdag van september t/m begin juni. Klik hier voor de schoolkalender.

 • De lessen op de schoollocaties zijn op zaterdagochtend van 9 tot 12.15 uur.

 • Het lesgeld voor het gehele schooljaar is $1,275 per kind. Indien uw bedrijf het lesgeld sponsort is de prijs op jaarbasis $1,900 per kind.

 • Er is een korting van 5% voor het 2e ,3e en 4e kind.

 • Het lesgeld kan of in één keer betaald worden met een korting van 5% of in 5 termijnen van $255 (ofwel $380 bij sponsoring door uw bedrijf).

 • Er zijn eenmalige registratiekosten van $95 voor nieuwe families.

 • Er is een bijdrage voor het lesmateriaal van $45 per leerling.

AANMELDING: Klik hier.

Basis- en voortgezet Onderwijs - online groepslessen

 • Dit is een jaarprogramma met 34 lessen vanaf midden september t/m begin juni.

 • Deze les is op een doordeweekse dag na school en duurt tussen de 1 en 1.5 uur (afhankelijk van leeftijd en niveau).

 • We werken met kleine groepjes leerlingen.

 • Les lesgeld voor het gehele schooljaar is $1,275. Indien uw bedrijf het lesgeld sponsort is de prijs op jaarbasis $1,900 per kind.

 • Er is een korting van 5% voor het 2e ,3e en 4e kind.

 • Het lesgeld kan of in één keer betaald worden met een korting van 5% of in 5 termijnen van $255 (ofwel $380 bij sponsoring door uw bedrijf).

 • Er is een bijdrage voor het lesmateriaal van $45 per leerling voor de kinderen van het basisonderwijs en een bijdrage van $135 per leerling voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. De leerlingen van het voortgezet onderwijs werken met een online systeem.

AANMELDING: Klik hier.


Learn Dutch as a Second Language for children - online groepslessen

 • Dit is een programma van 2 semesters met elk 17 lessen. Het 1e semester is vanaf 19 september t/m eind januari en het 2e semester van februari t/m begin juni. Indien gewenst kunt u zich inschrijven voor 1 enkel semester.

 • Het lesgeld per semester is $660. Indien uw bedrijf het lesgeld sponsort is de prijs $1,000 per semester per kind. Het lesgeld voor de 4-6 jarigen (indien de klas 45 minuten duurt) is $510.

 • Het lesgeld kan of in één keer betaald worden met een korting van 5% ($627) of in 2 termijnen van $330. Voor de 4-6 jarigen is dit $485 indien het lesgeld in één keer betaald wordt of in 2 termijnen van $255.

 • Er is een korting van 5% voor het 2e ,3e en 4e kind.

 • We bieden lessen aan gedurende de week na schooltijd en soms ook op zaterdagochtend.

 • Onze lessen duren tussen de 1 en 1.5 uur afhankelijk van de leeftijd en het aantal leerlingen. Onze groepjes zijn klein. Minimaal 3 en maximaal 5 of 6 leerlingen.

 • We bieden de volgende groepen aan: 5-7 jarigen, 8-11 jarigen, 11-15 jarigen, 16+. Voor volwassenen zie hieronder.

 • We hebben lessen op verschillende niveaus: van beginner t/m gevorderden.

AANMELDING: Klik hier.


Dutch for Adults - online groepslessen

 • Dit is een programma van 2 semesters met elk 17 lessen. Het 1e semester is vanaf 19 september t/m eind januari en het 2e semester van februari t/m begin juni. Indien gewenst kunt u zich inschrijven voor 1 enkel semester.

 • Het lesgeld per semester is $660. Indien uw bedrijf het lesgeld sponsort is de prijs op $1,000 per semester.

 • Het lesgeld van 1 semester kan of in één keer betaald worden met een korting van 5% ($627) of in 2 termijnen van $330.

 • Er is een korting van 5% voor het 2e, 3e en 4e familielid.

 • We bieden lessen aan op doordeweekse avonden om 7.30 pm. Bij genoeg animo zijn ook andere tijden mogelijk, bijvoorbeeld zondagochtend om 10 uur.

 • Onze lessen duren tussen de 1 en 1.5 uur afhankelijk van het aantal leerlingen. Onze groepjes zijn klein. Minimaal 3 en maximaal 5 of 6 leerlingen.

 • De studenten werken met een online systeem. De kosten hiervan zijn $50 per niveau.

 • We hebben lessen op verschillende niveaus.

AANMELDING: Klik hier.


Online privélessen en semi-privélessen

 • De tijden en dagen van de privélessen en semi-privélessen worden in samenspraak met de leerkracht bepaald.

 • De prijs van een privéles is $70 per uur, een semi-privéles is $55 per uur per leerling. De prijs per uur voor de ouder/kind klas is $80 in totaal.

 • De studenten van het volwassenenonderwijs werken met een online systeem. De kosten hiervan zijn $50 per niveau.

 • Als u een les moet annuleren, laat het uw leraar dan 12-24 uur van tevoren weten, anders moeten we de les in rekening brengen.

 • Als u wilt stoppen met het volgen van privé- of semi-privélessen, neem dan minimaal 48 uur van tevoren contact op met de school.

AANMELDING: Klik hier.

Betaling

We hebben verschillende manieren om te betalen. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven hoe u wenst te betalen:

 • Betaling per Zelle. Deze optie is gratis en draagt geen extra transactiekosten met zich mee. Om met Zelle te betalen moet het emailadres waarmee je Zelle account bij je bank geregistreerd staat worden opgegeven op het inschrijfformulier. Voor de betaling ontvang je een betalingsverzoek via Zelle.

 • Betaling per ACH (bankovermaking). Voor deze optie wordt 1% extra in rekening gebracht om transactiekosten te dekken. De betaling verloopt via Quickbooks/Intuit.

 • Betaling per credit of debit card. Voor deze optie wordt 3% extra in rekening gebracht om transactiekosten te dekken. Voor de betaling ontvang je een link naar een beveiligde website waarop de betalingsgegevens kunnen worden ingevuld.


Onder bepaalde voorwaarden kunnen de lessen betaald door een homeschool organisatie. Neem graag contact op met Laura Ligthart

Het lesgeld is inclusief


 • Kennismakingsgesprek en bepaling niveau en groep.

 • Volledig schoolprogramma vanaf september t/m begin juni.

 • Wekelijks huiswerk.

 • Methodegebonden toetsen en/of reguliere Cito-toetsen.

 • Gebruik van dezelfde lesmethodes als in Nederland.

 • Voor sommige groepen: toegang tot digitale oefensoftware.

 • Toegang tot eigen fysieke en digitale bibliotheek met honderden titels.

 • Gratis lidmaatschap van de online bibliotheek Amsterdam.

 • Accreditatie en Inspectie door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 • Toegang tot en voorbereiding voor jaarlijkse CNaVT examens indien van toepassing.

 • Culturele evenementen: Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Schaatsen, Koningsdag spelen, kamperen, etc.

 • Leuke contacten met andere Nederlandse kinderen, ouders en volwassenen.